طب پارسی

طب سنتی ایران

 علل پدیده های جسمی از دیدگاه ابو علی سینا

ﮔﺮﻣﻲﺑﺨﺶﻫﺎ :

 

ﮔﺮﻣﻲﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻦ آدﻣﻲ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :

 • ـ
 •  
 • ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ـ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﺘﺪل ورزش ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﺰ دررده ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺮار دارد.
 • ـ ﻣﺎﺳﺎژ (دﻟﻚ) در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال و دور از اﻓﺮاط
 • ـ ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ (ﻏﻤﺰ) در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
 • .

ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 22:39 توسط مینا| |

  برص ، وضح / ویتیلیگو ؛ بهق ابیض / لک سفید /  پیسی/ Vitiligo

* تعاریف:

* اسباب:انصباب مواد بلغمی تحت جلد به علل مختلفه

* علامات: ایجاد سفیدك هایی بر روی پوست بدن (شدت و ضعف بیماری طبق ماده منصبه )

* انواع: منتشر و غیر منتشر/ حاد و مزمن / سطحی و عمقی

*تشخیص افتراقی :حس بصر و حس لمس / خلانیدن سوزن به شیوه خاصمالیدن ناحیه مربوطه / و ...


 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:16 توسط مینا| |

   نشاني های برص وبهک (پیسی)

شناسايي بهك سياه هيچ مشكلي ندارد و به آساني شناسايي مي شود . اشكال در فرق گذاشتن ميان لكه سفيد است كه آن را بهك سفيد مي ناميم و ميان پيسگي سفيد بدجنس . نشاني هاي فرق گذاربين اين دو نوع ازلكه پوست به قرار زير است :

 • 1) اگرلكه سفيد بهك سفيد باشد، مويي كه بر آن مي رويد كاملاً به رنگ موي طبيعي انسان مبتلا به بهك است . موي سياه يا خرمايي ياهرچه

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:57 توسط مینا| |

   بهك و برَص(پيسگي)

بهك و برَص(پيسگي) هر دو سياه و سفيد دارند و هر دو عبارت ازلكه هايي هستند كه بر پوست بدن ديده مي شوند و غير از آن لكه ها است كه از خون مرده خزيده به زير پوست ناشي مي شوند كه درمان آن را شرح داديم.  فرق ميان بهك سفيد و سياه و ميان پيسگي سفيد راستين چيست ؟ در صورتي كه هر دولكه اند و بر پوست ديده مي شوند بهك هر دو نوعش  چه سياه و چه سفيد  در خود پوست پيدا مي شوند و اگر احيانا به ژرفا تاثير كنند بسيار كمئ است و چندان از پوست فروترنمي روند .


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:22 توسط مینا| |

    پاسخگوی سئوالات زیر آقای حسین خیراندیش، رئیس انجمن تحقیقات حجامت ایران می باشد.

- جناب آقای خیراندیش، بفرمایید با وجود شتاب علم در دنیای امروزی، می توانیم از "حجامت" به عنوان یک روش درمانی استفاده کنیم؟
هر روش درمانی که سابقه ی بیشتری داشته باشد، از نظر علمی معتبرتر به حساب می آید، زیرا تجربیات درمانی مثبت یا منفی به معنای حیات انسان ها یا اتلاف جان انسان هاست.
وقتی گفته می شود یک روش درمانی هزار ساله یا هفت هزار ساله، یعنی میلیاردها انسان در طول سال های متمادی، این روش درمانی


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۰ساعت 23:29 توسط مینا| |

    حجامت

حجامت بيشتر از رگ زدن پوست و بخش هاي نزديك پوست را تصفيه مي كند . خون رقيق درحجامت بيشتر از رگ زدن و خون غليظ در رگ زدن بيشتر از طريقه حجامت خارج مي گردد . براي اشخاص تنومند و داراي خون غليظ حجامت فايده زيادي ندارد ز يرا چنانكه شايد و بايد خون را بالانمي آورد و به سهولت خارج نمي سازد


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:50 توسط مینا| |

 ورم گرم در قلب

قبلاً هم گفتيم كه هرگاه ورم گرم در قلب پيدا شد مرگ دارنده قلب حتمي است . امّا قبل از آن كه ورم در قلب پديد آيد پيش درآمدهايي دارد، پريدن وتپيدن قلب به اوج مي رسد . التهاب شعله ور روي مي دهد كه اين را نيز گفتيم كجاي بدن به التهاب مبتلا مي شود، اين خفقان و التهاب آژير مرگند و خبر از مرگ زودرس مي دهند . تنها اميدي كه باشد و شايد احيانا تا ورم در قلب جاي خوش نكرده است اين است كه


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:54 توسط مینا| |

      نيرو از دست دادن به طور ناگهاني

اكثراً كساني كه به طور ناگهاني و بدون مقدمه توان خود را به كلّي از دست مي دهند، (نه دردي رااحساس مي كنند، نه از اسهال رنج برده اند، نه ورمي بزرگ دارند، نه پاك سازي زياد به عمل آورده اند).سبب نيرو از دست دادن خلط هايي است كه پر كننده  هستند. اماكمتر اتّفاق مي افتد كه خلط خوني سبب اين حالت شود، زيرا خون حتماًروي آورهايي را پديد مي آورد و بدون پيش درآمدوبه ط ور ناگهاني سبباز بين رفتن نيروي انساني نمي شود . اكثراً سبب نيرو بر افتادن، خلط غليظ موجود در معده است،


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:50 توسط مینا| |

      داروها و معالجاتي كه براي بيمار غش مفيدند از اين قرارند :

 1.  آب گوشت زياد در آب جوشيده و كاملاًپخته شده را با يك دهم آن شراب ريحاني مخلوط كنند بخورد.
 2.  زرده تخم مرغ مقداري كم، چيزي از افشره سيب شيرين مزه ياسيب ترش و شيرين (ملس)، يا آب سيب ترش، چنانكه خودت تقدير مي كني و برحسب حال بيمار تجويزمي نمايي جزء تغذيه اش باشد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 7:38 توسط مینا| |

  اگر سبب بيماري غش كردن حرارت است، درمانش :

۱-بوكردن خوشبوها.

۲- پاشيدن آب سرد بر رخساره اش حتي بهتر ازخوشبوها است.

۳- اگر اندك ي مشك با كمي بيشتر از مشك كافور و صندل و آنچه از مشك و كافور و صندل در سرديبخشيدن اثربخش تر هستند همراه با آب پاشيدني بر رخساره بيمار در حال غش كردن بپاشند مانعي ندارد .


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 7:36 توسط مینا| |

   درمان غش

اگر غش كردن از سوء مزاج شديد و محكم است و غش شديد است، درمان پذير نيست

و اگر غش كردن به اين شدت نيست و سبك است، يا سببش از آن ها است كه با قلب ربطي ندارند، درمان پذير است و امكانخوب شدن هست، 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 15:45 توسط مینا| |

   معده چگونه سبب غش كردن انسان مي شود؟

اين را بدان كه معده در جايي است نزديك به قلب، علاوه بر اين معده اندامي است است بسيار حساس و با اين نزديكي و احساساتي بودن پاتوق همه خلط هاي گوناگون است وهمگي در معده گرد مي آيند در چند حالتي معده سبب غش كردن مي شود كه از اين قرارند :

۱-  اگر معده بيش از حدبه سردي گرآيد كه در بيماري گرسنگي گاوي (بوليموس) رو مي دهد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 15:32 توسط مینا| |

  حالت غش كردن كه ناشي از پاك سازي بدن باشد

  اگر پاك سازي به حدي از اندازه خارج صورت گيرد، ممكن است قسمتي از روان را به همراه خود بيرون ببرد و ادامه يابد تا اكثريت روان تحليل مي رود.

پاك سازي زياده از حدي كه روان را با خود تحليل مي برد، چندين حالت دارد :


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 14:56 توسط مینا| |

   احتمال دارد ماده خلط سبب غش بشود و اين سبب غش كردن از ماده است چند احتمال دارد :

 1.     ماده در اندازه زياد است و گدارآمد و شدروان را به سوي اندامان تن بسته است و روان به طور كلّي در قلب محصور شده است و قلب به حالتي نزديك به خفه شدن رسيده است.
 2.     ماده خلطي زياد ، يا خلط خوني، يا خون زياد بر دهانه معده ريزش كرده است، يا در سينه و امثال آن جمع آمده است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 14:39 توسط مینا| |

   غش چيست ؟

غش عبارت از حالتي است كه قسمت اعظم نيروي حساس و حركت دهنده حس از كار مي افتد،سبب هاي غش كردن چند احتمال دارد :

 1.     قلب ضعيف شده و روان به طور عموم و كليتا بسوي داخل رفته و در قلب جمع شده است.
 2.    انگيزه اي روان را در درون محصور نموده و گدار تنفس بر روان بسته شده است.
 3.    روان كم است و به اندازه اي نازك است كه زياده بر آنچه در قرارگاه و كان روان است ندارد.

ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:5 توسط مینا| |

  درمان خفقان گرم

اگر خفقان گرم است و همراه ماده خلط گرم آمده است، آن را پاك سازي مي كني اگر ديدي كه بقايائي ازخلط باقي مانده و هنوز پاك سازي نشده است، ياخفقان گرم است و ماده اي همراه ندارد، درمان هر دو حالت دربه كار بردن دستورات زير است : بايد خوراك شخص خفقان زده مختصرو مفيد باشد مثلا : نان را در گلابي كه كمي شراب ريحاني در آن است تريدكند و بخورد . نان را با شربت سيب، يا باشورباي سيب، يا با دوغ تازه از مشك بيرون آمده، يا با دوغي كه بسيار ترش نباشد بخورد . كدو حلوايي ، سفيد مرزو ميوه هاي سرد بخورد خوب است.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:18 توسط مینا| |

 نشاني هاي خفقان :

نشاني هايي كه مي توان از آن ها بودن خفقان را بشناسي از اين قرارند :

نبض :

هرگاه نبض دارنده قلب از راه طبيعي پا فراتر يا فروتر نهاد و از حالت طبيعي خارج شد، خبر از خفقان قلب مي دهد، كه اين دگرگون شدن و از حالت طبيعي بيرون آمدن نيز چند صورت دارد،


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:17 توسط مینا| |

  خفقان

خفقان نوعي پريدن و تپش غيرعادي است كه به قلب روي مي آورد، سبب خفقان عبارت است از هرچه آزار به قلب مي رساند، هرچه قلب از آن آزار بيند، و اين آزار رسان به قلب كه مايه خفقان قلب مي شود چند صورت دارد :

۱-  سبب آزار قلب در خود قلب است.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:35 توسط مینا| |

درمان سوء مزاج سرد قلب :

۱-  بايد در درمان سوء مزاج سرد قلب معجون هاي بزرگ (ذكر خواهيم كرد) به كار بري، .

۲-  شراب ريحاني در درمان سوء مزاج سرد قلب وارد است.

۳- ورزش هاي ميانه ورزش بسيار سخت وخسته كننده و ورزش سبك.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:0 توسط مینا| |

  سبب هاي تاثير گذار بر قلب

انگيزه هايي كه بر قلب تاثير مي گذارند و قلب را از حالت طبيعي منحرف مي سازند به دو بخش تقسيم مي شوند :

الف) انگيزه هايي كه ويژه قلب هستند.

ب) انگيزه هايي كه قلب در پيدايش آن ها باغير خودشريك است، ياشركت چندجانبه است.

سبب هاي ويژه قلب :


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 15:39 توسط مینا| |

 علائم بيماري هاي قلبي

اگر قلب در حالي است كه امكان ابتلاء به ورم گرم داشته باشد، مقدماتي دارد كه از اين قرارند :

1-اختلافي چنان شگفت آور و باورنكردني در نبض پيدا مي شود كه سابقه ندارد.

2-  بدن دارنده قلب، شعله و ربه شدت التهابي است و بويژه شدت التهاب در اطراف اندامان نفس كش بيشتر است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 15:36 توسط مینا| |

نشاني هاي سوء مزاج خشك قلب :

۱-  نبض، در مقايسه با نبض طبيعي گرايش به خشكي دارد.

۲- د ارنده قلب از چيزهايي كه كم يا زياد بر روحيه تاثير گذارند، به زحمت واكنش نشان مي دهد، اما

واكنش ديرپا وماندگار است.

۳- بدن مي گدازد
ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:40 توسط مینا| |

نشاني هاي سوء مزاج تر قلب :

۱-  نبض نرم تر از نبض طبيعي مي زند.

۲-  د ارنده قلب ازاموري كه بر روحيه تاثير مي گذارند، زود واكنش نشان مي دهد و به زود ي آن را به فراموشي مي سپارد.

۳-  دارنده قلب داراي سوء مزاج تر، اكثراً با تب هاي عفوني سروكار دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:33 توسط مینا| |

   نشاني هاي سوء مزاج سرد قلب

۱- نبض كوچك تر و كندترو متفاوت تر از آن است كه بايد در حال طبيعي حس شود، مگر اين كه نيرو ز بين رفته باشد و نبض صاحب دل براي تلافي كردن مايحتاج از نبض  كه از كوچكي و كندي كاهش يافته است  پياپي آمدن رابيفرايد.

۲-  نفس ناتوان است.

۳- نيرو دارد مي گدازد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:26 توسط مینا| |

 نشاني هاي سوء مزاج گرم قلب از اين قرارند :

۱-  .سرعت و پياپي زدن نبض بيش از حالت طبيعي است

۲- سرعت و پياپي آمدن نفس (بزرگي و سرعت ازپياپي آمدن نفس  ) بيش از حالت طبيعي است

۳-  تشنگي شديد، كه دارنده قلب از هواي سرد تشنگي اش آرامش يابد، و از چيزهاي سرد مي آسايد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:16 توسط مینا| |

  نشاني گرفتن از بيماريهاي قلب

دليل بيماري قلب و نوع بيماري قلب را بايد از مزاج غيرطبيعي قلب جستجو كرد . اگر بيماري از ناتواني و از بين رفتن نيروي بدن و گدازيدن و آب شدن بدن شكايت دارد، بايدحال او را بررسي كني، اگر سببي تازه وارد يا سببي پيشينه را پيدا نكردي و اشتراك اندام ديگري را در به وجود آمدن اين حالت نديدي، بايد حدس بزني كه قلب با سوء مزاج رو به رو است


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:5 توسط مینا| |

  نشاني هاي مزاج سرد خشك طبيعي قلب

۱-      نبض كند است، اما نه كامل.

۲-      دارنده قلب دير مي رنجد و خشمگين مي شود.

۳-      خشم گرفتنش زودگذر نيست و زياد مي ماند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:40 توسط مینا| |

  نشاني هاي مزاج سرد و تر طبيعي قلب :

۱-      نبض كاملاً بزرگ نيست بلكه گرايش به كوچكي دارد. نبض نرم است سريع و پياپي نمي زند، بكله برحسب درجات مزاج به ضدسرعت و پياپي زدن گرايش مي نمايد.

۲-     شخصي كه قلبش مزاج سرد و تر طبيعي دارد، تنبل است.

۳-      صاحب چنين قلبي بزدل و ترسو است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:33 توسط مینا| |

  نشاني هاي مزاج گرم و تر طبيعي قلب :

 اگر گرم مزاجي طبيعي قلب ، هم اندازه مزاج خشك طبيعي قلب باشد، و روآوردهاي هر دو حالت را دربودن مزاج گرم و تر طبيعي قلب با هم بسنجيم :

۱-      موي سينه كمتر است.

۲-      سينه گشادتر است.

۳-      نبض بزرگ تراما نرم تر است.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:26 توسط مینا| |

 نشاني هاي مزاج گرم و خشك طبيعي قلب :

  ۱-    نبض بزرگ  تا اندازه اي نه كاملاً بزرگ  به بزرگي نبض مزاج گرم خالص قلب، كه اين كاستن از  بزرگي سببش حالت خشكي است كه بر ابزار نبض روي آورده است. نبض  كه گفتيم تا اندازه اي بزرگ است  سريع هم هست وتمايل به تُرُنجيدگي (انقباض) و پياپي زدن داشته باشد.

 ۲--     نفس بزرگ و سريع و پياپي و بويژه در هنگام پس دادن هواي بركشنده.

    ۳-  بداخلاقي وتندخوئي.

  


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:18 توسط مینا| |

نشاني هاي مزاج خشك طبيعي قلب

۱-    سختي نبض.

۲-      درنگ واكنش نشان دادن بابرخوردها.

۳-      كم آرامي.

۴-      اخلاق ددمنشانه.

۵-      خشكي بدن، مشروط برشرطي كه گفتيم، كه: كبد درتعديل رطوبت دخالت نكرده باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:6 توسط مینا| |

نشاني هاي مزاج سرد طبيعي قلب از اين قرارند

1-    تنگي سينه، مشروط بر اين كه شرط نامبرده در ميان نباشد، يعني كوچكي سينه از كم مغزي سر

نباشد و در آفرينش كوچك به وجود آمده باشدبدون تداخل هيچ سببي ديگر.

2-      كوچك بودن نبض طبيعي كه گرايش به كندي و تفاوت داشته باشد، مگر اين كه سببي در كار باشد كه سرعت و كوچكي نبض راتقاضامي كند.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 7:19 توسط مینا| |

نشاني هاي مزاج گرم طبيعي قلب

نشاني هايي كه مزاج گرم طبيعي قلب را مي نماياننداز اين قرارند :

1-  گشادي سينه، جزدر صورتي كه  چنانكه گفتيم  گشادي سينه سببش مغز باشد. منظور در اين جاگشادي سرشتي سينه است بدون تداخل مغز.

2-  بزرگي نبض طبيعي كه گرايش به پياپي زدن و به سرعت زدن داشته باشد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:28 توسط مینا| |

بيماري هاي اشتراكي قلب

ممكن است قلب بيمار شود و بيماري را از غير خودكسب كرده باشد و اندامي ديگر در اين بيماري  كه بر قلب آمده است  سهيم باشد، كه در اين شراكت سر و دهانه معده ويژگي داشته و اكثراً در بيماري قلب دست دارند.

در پيدايش دو بيماري ماليخوليا و صرع  كه از بيماري هاي مغز ند  همواره مغز و قلب با هم شريكند .


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:4 توسط مینا| |

                                 شرح هريك از نشاني هاي هشتگانه :

الف) نبض:

نبض سريع، نبض بزرگ و نبض پياپي، دليل بر حرارت قلب است وازعكس آن ها عكس آ ن ها را بگير، . يعني آنچه كه در مقابل آن ها قرار دارد، اگر در نبض پيدابود، دليل بر سرد مزاجي قلب است . نبض نرم نشاني از مزاج رطوبي قلب با خوددارد . نبض اگر سخت بود، دليل بر خشك مزاجي قلب است . نبض نيرومند و راست و درست و منظم و مرتب، دليل بر سلامت و سرحال بود ن قلب است . يعني اگر خلاف آن ها را مشاهده نمودي، معلوم مي شود كه قلب كاملاًصحيح و سالم نيست.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:49 توسط مینا| |

نشاني هاي شناسايي حالت قلب

كه عبارتند از هشت نشاني :

1-  نبض در چه حالي است ؟

2-  نفس چگونه است ؟

3-هيات و حجم سينه كوچك است يا بزرگ ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:16 توسط مینا| |

بيماري هاي قلب

قلب بيمار يهاي از هر نوع ويژه به خوددارد، مانند :

 1- انواع سوء مزاج و آن سوء مزاج يا با ماده همراه است، ياساده و بدون ماده مي باشد.

اگر سوء مزاج همراه ماده است، ماده يا در رگ هاي قلب جايگزين است، يا در ميان جِرم قلب و آبشامه نيام قلب است، بويژه اگر ماده سبب سوء مز اج قلب رطوبت باشد  كه . اكثراً آنچه به ميان نيام وجرم قلب راه مي يابد ماده رطوبتي است  آشكار است كه هرگاه ماده رطوبتي بسيار بود، فشار بر قلب وارد آيد و قلب از گسترش(باز شدن) باز مي ماند.ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:11 توسط مینا| |

  گفتاری كلّي راجع به انواع سردرد

سردرد ممکن با منشا خارجی از قبيل ضربت خوردن، افتادن، برخورد كردن با گرم و سرد، برخورد سر با سميهاي خشكاننده، بوي تند (خوش یا ناخوش)، حبس شدن باد در بيني یا گوش باشد که باید از علائم یا اثرات، آنها را تشخیص داده و معالجه نمود. اگر سردرد ناشي از ناتواني مغز باشد، علامتش اين است كه مغز از كم­ترين سببي به هيجان آمده، حواس تيره و كنش هاي مغزي آسيب ديده­اند. سردردي كه از نیرومندی حس مغز باشد، دليلش همچون حالت قبلي، از كمترين سبب كه مغز آن را حس كند تاثير پذيرد، مثلا به صدا، بو و غيره به سرعت بازتاب نشان مي­دهد. ليكن با اين حالت احساس هشياری دارد و گدارها پاكيزه­اند و كنش­هاي مغز بدون كم و كاستي مي­باشند. هر نوع سردردي كه ناشي از وجود ماده باشد، سرگراني و رطوبت بيني


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:37 توسط مینا| |

                                                                     محل سر درد

•          جلوی سر: مشارکت معده، مراق، اطراف، شراسیف

•           عقب سر: سردرد سرد، مشارکت کلیه و پشت

•           فرق سر: مشارکت رحم

•          یک نیمة سر: شقیقه


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 15:9 توسط مینا| |

 انواع سر درد

سردرد برحسب جايگاه دردمند سر، تقسيماتي دارد و گاهي سر درد به صورت نیمه می باشد. اگر سردرد نيمه­اي دست­بردار نباشد و عادت بيمار گردد، آن را شقيقه گويند. گاهي قسمت جلو و گاهي پشت سر، درد مي كند. نوعي سردرد وجود دارد كه همه سر را در بر می­گيرد.  اگر همة سر، درد كند و دائمی و عادت بيمار گردد، آن را سردرد بيضه یا سردرد كلاهخودي نامند كه بيضه هم به معني خُودي است كه جنگاوران بر سر نهند و تمام سر را مي پوشاند.

سردرد در كيفيت نيز گوناگون است: سردرد شديد، متوسط، كم و سبک. سردرد گاهي به حدي از


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:27 توسط مینا| |

سردرد

در منابع طب سنتی از سردرد تحت عنوان "صداع" نام برده شده و غالب حکما عنوان کرده­اند که: "صداع المی است که در اعضای راس ظاهر شود". اعضای "راس" شامل پوست، گوشت، استخوان جمجه، نرم شامه، سخت شامه و مغز و استخوان سر می­باشد و هر کدام از این اعضا که دچار درد شود به آن سردرد اطلاق شده و بنابراین سردرد طیف وسیعی از دردها را شامل می شود. {الم: آگاه بودن قوه مدبره است به حالت نا­طبیعی در عضو. هر حا لت غیر طبیعی را الم و وجع یک جزیی از الم می­باشد}

 انواع صداع

 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 15:56 توسط مینا| |

 زکام : نزول فضولاتی که از بطن مقدم دماغ به منخرین (بینی) جلب می شوند را گویند.

انواع نزله و زکام

نزله و زکام سرد (اسباب خارجی و مزاجی)

نزله و زکام گرم (اسباب خارجی و مزاجی)

سبب  نزله و زکام گرم:


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:40 توسط مینا| |

گرسنگي گاوي

گرسنگي گاوي را عرب " جوع البقر " گويند و با گرسنگي سگي جداست، در گرسنگي سگي انسان مبتلا هرچند خوراك بخورد باز گرسنه است، اما در بيماري گرسنگي گاوي معده تقاضاي خوراك نمي كند ليكن ساير اندامان بدن گرسنه هستند و بيمار بدون اشتها ميخورد . اين بيماري گرسنگي گاوي اكثراً دنباله رو گرسنگي سگي است كه ناگهان معده از تقاضاي خوراك دست مي كشد تو گويي بعد از اين همه داد وفرياداز دست گرسنگي خسته شده و نوميدانه از لجاجت دست برداشته است وكلمه سگ را به كلمه گاو تبديل كرده است . گفتيم اكثراً بيماري گرسنگي گاوي ارث گرسنگي سگي است، يعني ممكن است گرسنگي گاوي خود به خود و بدون اين كه برپايه گرسنگي سگانه استوار باشد سر برآورد .

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:1 توسط مینا| |

غش از گرسنگي

كساني هستند كه به هيچ وجه گرسنگي را تحمل نمي كنند، زيادگرسنه مي شوند و همين كه احساس گرسنگي كردنداگر هرچه زودتر به خوراك دست نيابندغش مي كنند و از نيرو مي افتند، از اين رو اين حالت را بيماري غش كردن از گرسنگي ناميده اند . "الجوع الغشي "اين حالت گرسنگي غش آلوده سببش گرماي شديد و ناتواني دهانه معده است..

 منبع:قانون،کتاب سوم

نوشته شده در شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:39 توسط مینا| |

گرسنگي شديد (اشتهاي سگانه)

اشتهاي سگانه (جوع الكلب)، عبارت از حالتي است كه انسان هرچند خوراك بخورد احساس مي كند كه هنوز گرسنه است. سبب پديد آمدن اين گرسنگي سگانه چيست ؟ 

گرسنگي سگانه يا اشتهاي سگانه را چندين سبب هست كه از اين قرارند :

1.      بعد از پاك سازي هاي زياد از حد كه بدن از اثرتخليه و پاك سازي متكرر مي گدازد.

2.      تب هاي درازمدت كه بدن را به ناتواني مي رساند.

3.      نيروي گيرنده و نگه دارنده غذا در بدن كاهش يافته است و تحليل رفتن بيش از حد دربدن رخ مي دهد و نيازتلافي كردن تحليل رفته آن به آن در افزايش است.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 7:45 توسط مینا| |

 نشاني هاي سبب درد معده :

1- اگر درد معده ناشي از سوء مزاج ساده و بدون ماده است، قبلاً علامت وجودسوء مزاج ساده را گفتيم.

2- اگر درد معده منشاش سوء مزاج همراه ماده است، نشاني هاي آن را نيز بيان كرديم.

3- اگر درد معده گزشي بود و التهاب هم داشت، دليل بر آن است كه ماده خلط موجود در معده تند مزاج و تلخ است يا شورمزه.

4- اگر درد هميشگي نيست مي رود و بر مي گردد، دليل بر وجود ماده


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:0 توسط مینا| |

 اعتدال مزاج

مفهوم اعتدال مزاج در اصطلاح پزشكان كيفيت بدن و يا اندامي است كه در آن عناصر در هم آميخته از لحاظ چندي و چوني با چنان سهم عادلانه اي شركت كرده باشند كه مزاج نيازمند آ ن است . اگر آن عناصر مورد نياز مزاج و سهم عادلانه اي كه از آن برخوردار است، به اعتدال در مفهوم لغوي آن، بسيار نزديك شده باشد، بازاعتدال در انسان ها متفاوت است، زيرا ممكن است انساني از انسان ديگر معتدل المزا ج تر باشد و اعتدالي كه در يكي صادق است نصيب ديگري نشده باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 7:6 توسط مینا| |

  اشتهاي خوراك بطلان

كساني را مي بيني كه در اشتهاي خوراك زياده روي مي كنند و اشتهاي فوق العاده دارند و با كساني رو به رو ميشوي كه اصلاً اشتها ندارند و يا اشتها دارند ليكن كمتر از حالت طبيعي، حتماًبراي اين سه نوع از اشتها

  سبب هايي هست كه در اين جا شرح خواهيم داد :

اگر كسي معده اش به سوء مزاج ساده گرفتار است يا گرفتارسوء مزاج همراه ماده خلط . است و اگر سوء مزاج ساده ياسوء مزاج همراه ماده، سوء مزاج تر و سرد است


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:48 توسط مینا| |

چيرگي يكي از اَخلاط

چيرگي خون

اگرعلائم امتلاي آوندها از خلط پديد آيد و خون، خلط پر كننده آوند باشد سنگيني زيادي به بدن عارض مي شود و بويژه بيخ چشم ها و سر و دو گيجگاه شخص سنگيني مي كنند، تمطط (از هم كشيدگي ) و خميازه به شخص دست مي دهد، خواب گران و ديرپا بيمار را فرا مي گيرد ، و تيرگي به حواس وي و كندي به فكرش راه مي يابد. بدن شخص بدون رنج كشيدن و كار كردن قبلي خسته مي شود، در دهانش طعم شيرين غيرعادي احساس مي كند و زبانش سرخ مي گردد . ممكن است دمل هايي در بدن و جوش هايي در دهان بيمار ظاهر شود، خون به سهولت در مواضع مختلف بدن وي (از مقعد، بيني ولثه )جريان مي يابد.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:45 توسط مینا| |

سوء هضم و امتلاء

سوء هاضمه ناشي از دو علّت زير است :

1-عامل آن بيروني است، نظير حالتي كه با وجود عدم نياز بدن به رطوبت بخشي خوراك و آشاميدني، مواد رطوبت زاي ديگري هم علا وه بر خوراك و آشاميدني رطوبت بخش ميل كنيم، در اين صورت ماده رطوبت در بدن زياد مي شود و مزاج از تصرف رطوبت زايد تباه مي گردد . مثلا در حالتي كه كسي بعد از خوردن غذا به حد سيري بلافاصله به حمام رود و مدت زيادي در آب بماند . همچنين از بازدارنده تحليل مانند آسودن زياد و ورزش نكردن، تخليه و زياد هروي در خوردن و نوشيدن وعدم مراعات انتخاب انواع بهداشتي مواد ماكول و مشروب كه سوء هاضمه به بار مي آرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:56 توسط مینا| |

 علامات بيماري هاي لت انباني و هضم نشدن خوراك

بسيار اتّفاق مي افتد كه بيماري معده ازلت انباني وتلمبار كردن خوراك در معده بدون رويه منشاء مي گيرد. چگونه تشخيص دهيم كه بيماري معده از پرخوري و برهم انباشتن معده از خوراك است ؟

نشاني هايي هست كه ما را راهنمايي مي كنند كه عبارتند از :

1- آماس كردن رخسار

2-نفس تنگي

3-سر سنگيني


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:39 توسط مینا| |

  شبدر( حندقُوقي  )       Trigonella corniculata                 آرايش:

شَبدر كاشتني و بياباني هر دو داروي لكه هاي سياه رخسارند.

زخم و قَرحه:

افشره شَبدر كاشتني كه با عسل باشد قَرحه را تنقيه كند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:51 توسط مینا| |

 ناتواني معده(ضعف المعده)

ماچيزي را ناتواني معده ناميده ايم كه چندين حالت معده را شامل مي شود:

1-  معده اي كه ياراي هضم خوراك ندارد و نمي تواند غذاي دريافتي را به خوبي اداره كند.

2-  از خوراكي كه در معده جاي مي گيرد معده ناراحت است و به تشويش مي افتد با اين كه سبب ناراحتي وتشويش معده  كه در باب راجع به تباهي هضم شده ذكر كرده ايم در ميان نيست.

3-  گاهي اشتهاي دارنده معده برمرام نيست و اشتها از حالت طبيعي كمتر است.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:32 توسط مینا| |

 نشاني هاي سبب درد معده :

  ۱- اگر درد معده ناشي از سوء مزاج ساده و بدون ماده است، قبلاً علامت وجودسوء مزاج ساده را گفتيم.

2- اگر درد معده منشاش سوء مزاج همراه ماده است، نشاني هاي آن را نيز بيان كرديم.

3- اگر در د معده گزشي بود و التهاب هم داشت، دليل بر آن است كه ماده خلط موجود در معده تند مزاج و تلخ است يا شورمزه.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:6 توسط مینا| |

 درد معده، ناتواني معده، اشتهاي خوراك

 درد معده علل درد معده

-وقتي كه معده به درد مي آيد حتماً اين به درد آمدن معده سببي دارد، كه بايد يكي از موارد زير باشد :

 شايدسوء مزاج معده، ساده بدون ماده به ويژه اگر گرم و گزنده هم باشد.

2- ممكن است سبب درد معده سو ء مزاج معده همراه ماده باشد، آن هم در حالتي براي آزاردادن معده سبب است و ويژگي دارد، كه سوء مزاج گرم و گزنده باشد.

3- گسستگي پيوندي كه سبب آن ممكن است كشيدگي معده از باد باشد، و ممكن است سببي سوزاننده و گزنده باشد


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:52 توسط مینا| |

                          ورزش پيران

در ورزش پيران بايد اختلاف حالات جسمي و بيماري هايي را كه عادتا به سراغ آن ها مي آيند و عادت آن ها را در ورزش كردن در نظر گرفت . اگر جسمشان در منتهاي اعتدال باشد ورزش هاي معتدل براي آن ها مفيد است. اگر يكي از اندا م هاي آن ها در بهترين وضع اعتدال نيست بايد در هنگام ورزش مراعات آن اندام بشود و دستور ويژه هر اندام در باره آن اجرا گردد . مثلا اگر پيران سرگيجه دارند ياصرع و يا مواد (مرضي) به سوي گردنشان ريزش مي كنند و يا بخارهاي زياد به سوي سر و مغزشان بالا مي روند نبايد در موقع ورزش سرشان راخم كنند و فروهلند ورزش چنين كساني بايد پياده روي، مسابقه دو، سواركاري و آن نوع ورزشي باشد كه به نيمه پايين تن مربوط مي شود .


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 6:57 توسط مینا| |

       شير (لَبن) Gala : Milk

برخي پنداشته اند كه زياد خوردن شير شپش زياد كند شايد راست گفته باشند . شير را بر رخسار مالنداثرهاي زشت را مي زدايد . نوشيدن شير براي زيبايي رنگ بسيار مفيد است اما گاهي لكه هاي سفيد در رخسار به وجود آورد، ولي در اين باره شير شتر بسيار خوب است و بيم لكه آوردن ندارد . شير را با شكر بخورند رنگ را بسيار زيبا كند و بويژه زنان از آن بسيار بهره مي برند . شير فربه كننده است و حتي آب پنير هم فربهي دهد چنانكه اگر آن هايي كه مزاج گرم و خشك دارند اگر آب پنير بنوشند و اسهال شوند دليل چاق شدن آن ها است . زيرا آب پنير كه با مزاج آن ها سازگار است خلط هاي بد را به وسيله رطوبت آن بيرون ريزد و غذا را از آلايش دور دارد و براي فربهي بخشيدن آماده تر مي شود. همچنين كساني كه مزاج گرم و خشك دارند اگر ماست را با رِيم آهن (خبث) بخورند بسيار زود فربه مي شوند . آب پنير را بر رخسار مالند لكه ها و اثرها را از بين مي برد و اگر بخورند همين اثر را دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:49 توسط مینا| |

 درمان بيماري هاي معده به طور كلّي(18)

در درمان معده اي كه از راه اعتدال منحرف شده و مي خواهي آن را اصلاح كني و بر راه طبيعي هدايتش كني، از داروهاي نوشيدني، گذاشتني، پاشيدني، حاصل از آب هايي كه با داروهاي لازم پخته شده است، ماليدني هاي آبكي، ماليدني هاي روغني، مرهم هاي درست شده از موم و آب هايي كه از پختن با داروها اثربخش شده اند استفاده مي كني. داروهاي ماليدني و داروهاي بر معده گذاشتني در اثربخشي از داروهاي پاشيدني بهترند .


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:19 توسط مینا| |

 شَنبليله (حلبه)

روغنش همراه آس براي مو مفيد است . اثر قَرحه را از بين مي برد . ماده لعابي تخم شَنبليله و بويژه اگر با روغن گُل باشد تَرَك هاي ناشي از سرما را خوب مي كند و در داروهاي لكه هاي سياه رخساره و زيبا شدن  رنگ و دگرگوني بوي دهن و بوي بد تن و عرق وارد است.

ورم و جوش:

ورم هاي بلغمي و سخت را مي گدازد .


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:46 توسط مینا| |

 دستور براي ورزشكاران :

بين ورزش هاي سخت و سريع بايد استراحت وجود داشته باش د و يا ورزش سبكي در ميان باشد ورزشكار بايد با انواع ورزش ها آشنا باشد و تنها به يك نوع ورزش اكتفا نكند. هر اندامي ورزش ويژه خود را دارد: ورزش دست و پا كه معلوم است  ورزش سينه و اندام هاي تنفسي گاهي با صداي سنگين و كلفت و گاهي باصداي تند است . همين ورزش براي دهان و زبان كوچك و چشم نيز خوب است . اين ورزش رنگ را زيباو سينه را صاف مي نمايد . فوت كردن و حبس كردن نفس (تنفس عميق ) ورزشي است براي تمام بدن و مجراها ر ا فراخي مي بخشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 7:4 توسط مینا| |

  مواقع شروع و پايان ورزش

در موقع شروع ورزش تن بايد پالائيده باشد و كيموس هاي خام و ناپسند در اطراف احشاء و رگ ها نباشند تا ورزش آن ها را در تن پراكنده نكند . غذاي وعده قبل از ورزش در معده و كبد و رگ ها بايد هضم شده باشد و هنگام وعده غذاي دوم نزديك باشد . علامت اين حالت را از پختگي در هيئت و رنگ ادرار مي توان شناخت . رنگ پختگي در ادرار نشانه آن است كه غذا تازه هضم شده است، چه اگر غذا مدت زيادي مانده باشد و غريزه از تاثير بر آن دست برداش ته باشد و مزاج آتشي در ادرار زبانه بكشد و رنگش بيشتر از حالت طبيعي زرد شده باشد، انجام ورزش زيان مي رساند زيرا نيرو را خسته مي گرداند . به اين جهت گفته اند :


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:52 توسط مینا| |

 ورزش: برنامه مشترك اشخاص بالغ

كه مشتمل برهفده فصل است.

: گفتار عمومي در باره ورزش

از آنجا كه اساس تندرستي به ترتيب اهميت بر ورزش، غذا و خواب قرار دارد. بهتر است اهم ر ا بر مهم ترجيح دهيم و موضوع ورزش را پيش كشيم و مي گوييم : ورزش حركتي است تابع اراده . در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پي درپي مي آيد . هركس بتواند با شيوه صحيح و متناسب با اعتدال مزاج خود و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند از چاره جويي(پيش گيري ) و تداوي بيماري هاي مادي و بيماري هاي مزاجي كه در دنباله آن مي آيد، بي نياز مي گردد . اين بهره برداري از ورزش هنگامي ميسر است كه دستورات ديگر بهداشتي را به كلّي مراعات كند. بگذار توضيح بيشتري دهم:


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:11 توسط مینا| |

روغن غار درمان داءالثعلب  ( موخوره) است . روغن آس

ريشه مو را محكم كند و تقويت دهد و سياه گرداند . روغن كوشنه جواني مو را نگه دارد . روغن بادام و مخصوصاً بادام تلخ كه با عسل باشد و همراه بيخ سوسن و موم گداخته وچين و چروك و لکه هاي سياه و سفيد و غيره را دارو است و اگر پخته روغن بادام را بر سر مالند شوره و سبوس را درمان كند . روغن كرچك لكه هاي سفيد و سياه را مداوا كند . روغن شَنبليله درمان بدرنگي است و بويژه اگر در پيرامون هاي چشم پديد آيد.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:10 توسط مینا| |

 خربزه  (  بطّيخ)Cucumis melon: Sweet melon

معرفي نمي خواهد.

مزاج:

در اول دوم سرد و در آخر دوم تر است . بذر خشك كرده آن رطوبت بخش نيست و در اول خشك كنند گي است. ريشه اش خشكي آور است.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 11:39 توسط مینا| |

                                             بابونَه (بابونَج)                                                 

گياهي است كه گل هايش به رنگ هاي زرد، سفيد، ارغواني يافت مي شود و گياهي است مشهور و شناخته شده. از برگ و گل بابونَه قرص مي سازند و ساقه آن را مي خشكانند و نگاه مي دارند .

 جالينوس فرمايد : قوت بابونَه به قوت گل در لطافت نزديك است . ليكن بابونَه گرم است و گرمي اش همچون گرمي روغن زيتون به حالت اعتدال است . بابونَه اكثراً در زمين هاي خشن و نزديك به كنارهاي زمين مي رويد . در بهار كنده و جمع آوري مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:9 توسط مینا| |

عزیزان عنوان کردن این نسخ برای اجرای آنها صرفا نمی باشد، بلکه برای نشان دادن این موضوع است که همیشه حس زیبا بودن و زیباتر شدن ،مورد توجه بوده اما....................نه به قیمت فدا کردن همه چیز حتی سلامتی

  نسخه ديگر:

مغز بادام شيرين، كتيرا، صمغ عربي، آرد باقلي، زنبق وسريش ماهي هريك يك جزء متساوي . اولا سريش ماهي را در آن اندازه آب كه همه داروهاي ديگر را بتواند در برگيردحل كن، آنگاه داروها را همگي در آن آب بريز و به هم زن و بر صورت بمال .!

نسخه ديگر:


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سی ام مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:4 توسط مینا| |

  بدگل شدن پوست( اسباب المصفره للون)

گاهي رخ مي دهد كه پوست بدن در حالت سفيد زيبا به سياه زشت يا به زرد ناپسند بدل شده است، سبب چيست ؟

تابش آفتاب، سرما، باد، ترك ماليدن روغن و خوشبوها بر تن و كم خود را شستشو دادن، همگي سبب گرايش رنگ پوست بدن به سوي سيه فامي مي شوند .

 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:30 توسط مینا| |

  زيبايي پوست بدن

بدان، كه تا خون وروان زند گي بيشتر به سوي پوست آيدصفا و روشني و سرخي مطبوع و زيباي پوست بيشتر است . خون و روان، پوست را نازك مي كند و اگر چيزي از بدرنگي بر رخساره و پوست آمده باشد، آن را به لطافت و نرمي مي زدايد و بد رنگي را از بين مي برد . با اين همه كه مسئله اساسي رسيدن خون و روان به آساني به پوست است، بايد براي حفظ زيبايي پوست، تن را از گرما، سرما و از باد حفظ كرد . خون خوب زيبايي بخش به پوست را به زير پوست كشانيدن، از چهارطريق امكان دارد:


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:13 توسط مینا| |

با سلام خدمت عزیزان

مبحثی را تحت عنوان زیبایی و آرایش ار دیدگاه طب سنتی را آغاز می کنیم تا به عزیزان یادآوری کنیم که زیبا بودن و زیبایی را دوست داشتن مقوله ای خاص این قرن نبوده ولی شرکتهای چند ملیتی از این ذوق فطری انسانها به صورت غیر اخلاقی و غیر انسانی، سودجویانه به بهانه زیبا تر شدن، سلامتی یک نسل را نشانه گرفته اند. اما.....به شما عزیزان یادآوری می کنیم :

1- هوشیار باشید، قرن ، قرن آلرژی است .با دقت بیشتری نسخه های پوستی را استفاده کنید .

2- هر نسخه ای برای همه نبوده و با توجه به مزاج جبلی و نوع پوست خود، نسخه مناسب را انتخاب و مورد استفاده قرار دهید.

نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:15 توسط مینا| |

  غذاها و گوارش آن ها

غذاي چسبنده ديرتر از خوراك نا چسبنده فرو مي رود(عبور مي كند.) خيار پوست نكنده ديرتر از خيار پوست كنده سرازير مي گردد . نان سپوس داراز نان بي سپوس زودگذرتر است . كسي كه از كار خسته شده است و عادت به خوراك لطيف دارد، چنانچه بعد از گرسنگي غذاي غليظي نظير شير برنج بخورد، خونش بجوش مي آيد و مي شوردو نياز به رگ زدن دارد، هرچند كه ازفصد قبلي وي مدت زيادي نگذشته باشد . همچنين اگر شخص خشمگيني اين كار را بكندبه همين درد گرفتار مي گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 9:18 توسط مینا| |

 رژيم غذايي   (تدبيرالماكول)

كسي كه مي خواهدبهداشت رارعايت كند نبايد غذاهاي دارويي مانند سبزي(بقول )و ميوه و نظاير آن را غذاي اصلي خود قرار دهد، زيرا غذاهاي نرم كننده خون را مي سوزانند، غذاهاي غليظ بلغ م آورند و تن را سنگين مي كنند.

بهترين غذاها براي تندرستي عبارتند از

• گوشت، بويژه گوشت بزغاله، گوساله كوچك و بره

• گندم كه آميزه هاي آن پاك شده باشد. محصول كشت بايدآسيبي نديده باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:20 توسط مینا| |

نوعيت ماده را كه در معده است و سبب سوء مزاج معده شده است چگونه شناسايي كنيم ؟

 1 تشنگي: تشنگي بر سه حالت گواه است، از تشنگي دارنده معده معلوم مي شود كه ماده ناباب سبب سوء مزاج معده يا گرم است، يا ماده شورمزه است وبورقي . اگر تشنگي با نوشيدن آب گرم تسكين يافت، بدان كه ماده كذائي بلغم شورمزه است . اگر با نوشيدن آب گرم تشنگي فروكش نكرد، بدان كه ماده صفرايي است و اين خرابكاري را كرده است.

2حس چشايي دهان : اگر انسان احساس تلخ مزگي در دهان كرد، يا تلخ مزگي در آنچه دهان بيرون مي دهد احساس شد و دل به هم آمدن و تشنگي هم بود، دليل آن است كه ماده در معده قرار گرفته خرا بكاراز نوع ماده صفرايي است . اگرمزه تلخ در دهان و بيرون انداخته از دهان همراه دل به هم آمدن بود و احساس تشنگي نبود، ماده خرا بكار در معده از جنس سرد مزاج است.

3-   اگر ماده بيماري زا در معده باشد و زياد و لزج باشد، مي توان آن را چنين تشخيص داد :.

 الف) اشتهاي غذا از بين مي رود.

ب)  انسان از خوراك هاي بسيار تغذيه كننده خو شش نمي آيد، هميشه آرزوي خوراك هايي را مي كند كه تند و تندمزه باشند . هرگاه چنين خوراك هاي پسنديده خود را تناول نمودباد مي كند و احساس كشيدگي دست دهد و دل بيمار به هم مي خورد و تنها آزار وغ دادن مي آسايد.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:37 توسط مینا| |

  سوء مزاج معده همراه ماده و شناسايي نوعيت ماده همراه سوء مزاج معده

چگونه بدانيم كه سوء مزاج معده ساده نيست و همراه ماده است ؟ مي توان از چند حالت ومعاينه دقيق، بر وجود ماده همراه سوء مزاج معده و نوعيت آن به اين نشاني ها پي برد :

   -1  برآورده كه به وسيله قَي بيرون ريزد.

    -2  آروغ و نوعيت آن.

   -3  مدفوع بيمار كه درنشان دادن ماده ويژگي دارد وپراهميت است، رنگ مدفوع و آنچه با مدفوع معده است.

    -4   بول بيمار و آنچه همراه بول ر يزش كرده است، مگر اين كه ماده مايه بيماري پناه گرفته وكمين كرده باشد وبا مدفوع و بول بيرون نيامده باشد و از مرزي كه براي بيرون آمدنش تعيين شده است، تجاوزكرده باشد.

5  -    اگر ماده سبب سوء مزاج معده، گرم و خون آلودصفرايي باشد، مي تواني آن را از اين نشاني ها بشناسي :


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:45 توسط مینا| |

  اوقاتی كه بايد از جماع بپرهيزند

  - در حالي كه از پرخوري لت انبان شده اند و هنوز خوراك هضم نشده است.

 2 - بعد از پاك سازي ها از راه اسهال يا قَي كردن و يا اسهال و قَي با هم.

3 - بعد از آنكه يكباره فسادو تباهي معده روي دهد.

 4 - در اَوان خستگي و حركات زياد بدني و واكنش هاي رواني [در حالت خشم زياد، غم زياد و غيره 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:6 توسط مینا| |

 اُبنه-(همجنسگرایی)

در حقيقت ابنه نوعي بيماري است كه بعضي از مردان بدان مبتلا مي شوند و مي خواهند مرد با آن ها جماع كند.

اين بيماري از كجا منشاء مي گيرد؟

 چندين احتمال دارد :

۱- شخص به شدت آرزوي جماع دارد طوري كه از حالت طبيعي بيشتر آرزوي جماع مي كند و اين آرزو و خيال و اوهامش را به خود مشغول كرده است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:38 توسط مینا| |

 زيان ديدن از جماع و از ترك جماع

كساني هستند كه اگر جماع كنند از اثر جماع ناتوان مي شوند و اگر جماع نكنندباز زيان هايي مي بينند، درمان اين حالت به دستور زير است :

 -1چنين كساني قبل از هر چيز بايد به نيروبخشي معده بپردازند و كاري كنند كه . معده به خوبي غذا را هضم كند. براي تقويت معده و تقويت دستگاه گوارش، داروهاي تناسلي، داروهاي ماليدني و داروهاي بر معده گذاشتني را در بحث درمان معده ذكر كرده ايم، بدانها رجوع كنند ت ا حالت ناتوانيي كه بعد از عمل جماع بدانها دست مي دهد از بين برود.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:41 توسط مینا| |

 هو الشافی  

باید توجه داشت که، منظور از مطرح کردن این باب، دقیقا درمان با همین داروها نبوده ، بلکه با نظر صاحبنظران این رشته از داروهای جایگزین ویا داروهایی در طب کلاسیک، ممکن است درمان صورت گرفته و یا نیاز به یک سری آزمایشاتی جهت کامل نمودن اطلاعات پزشک باشد، بلکه منظور نشان دادن دید همه سو نگر و کامل دانشمندان این رشته در باب موضوع مطرح شده می باشد که ممکن است قسمت اعظم آن از دید متخصصین امروزی پنهان بوده یا اهمیت توجه نداشته باشد.

 غذاهاي مناسب براي تقويت نيروي جنسي

قبل از هر چيزيادآور مي شوم كه گوشت  هر گوشتي كه براي فايده دادن به غريزه جنسي در غذا به كار مي رود  نبايد در روغن سرخ شود، گوشت سرخ كرده از تاثير غذايي اش كاسته مي شود و بهره چنداني براي تقويت غريزه جنسي ندارد . پس بايد گوشت را بدون سرخ كردن بپزند و بخورند، مثلا گوشت در آب پخته بخورند از قبيل :


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:16 توسط مینا| |

 هو الشافی 

باید توجه داشت که، منظور از مطرح کردن این باب، دقیقا درمان با همین داروها نبوده ، بلکه با نظر صاحبنظران این رشته از داروهای جایگزین ویا داروهایی در طب کلاسیک، ممکن است درمان صورت گرفته و یا نیاز به یک سری آزمایشاتی جهت کامل نمودن اطلاعات پزشک باشد، بلکه منظور نشان دادن دید همه سو نگر و کامل دانشمندان این رشته در باب موضوع مطرح شده می باشد که ممکن است قسمت اعظم آن از دید متخصصین امروزی پنهان بوده یا اهمیت توجه نداشته باشد.

 

غذاهايي كه در تقويت نيروي جنسي به دارو شبيه هستند : 

شير نود مثقال، ترنجبين به وزن چهل درهم در آن شيرريزند و مخلوط بر آتش بجوشد تا غليظ مي شود و هر روز يك پياله از آن بخورنداين خوراك براي كساني كه مزاج سرحال و به اعتدال دارند و براي كساني كه حرارت مزاج دارند سازگار است

.كساني كه سرد مزاجند و سردي بر آن ها تاثيركرده است، خوراك آتي برايشان خوب است :


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:29 توسط مینا| |

هو الشافی 

باید توجه داشت که، منظور از مطرح کردن این باب، دقیقا درمان با همین داروها نبوده ، بلکه با نظر صاحبنظران این رشته از داروهای جایگزین ویا داروهایی در طب کلاسیک، ممکن است درمان صورت گرفته و یا نیاز به یک سری آزمایشاتی جهت کامل نمودن اطلاعات پزشک باشد، بلکه منظور نشان دادن دید همه سو نگر و کامل دانشمندان این رشته در باب موضوع مطرح شده می باشد که ممکن است قسمت اعظم آن از دید متخصصین امروزی پنهان بوده یا اهمیت توجه نداشته باشد.

داروهاي تركيبي در تقويت غريزه جنسي

مثروديطوس كه از همه بهتر است، داروي مشك براي كسي كه قلب ناتوان دارد و تقويت غريزه جنسي را مي خواهد . گوارشي بزرها به وزن سه مثقال با آب ترتيزك آبي سبز، داروي ريگ ماهي كه مشهور است، بزر ترتيزك آبي سبزبه وزن سه دِرهم با روغن گاوي مخلوط كنند و بخورند،


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:18 توسط مینا| |

هو الشافی 

باید توجه داشت که، منظور از مطرح کردن این باب، دقیقا درمان با همین داروها نبوده ، بلکه با نظر صاحبنظران این رشته از داروهای جایگزین ویا داروهایی در طب کلاسیک، ممکن است درمان صورت گرفته و یا نیاز به یک سری آزمایشاتی جهت کامل نمودن اطلاعات پزشک باشد، بلکه منظور نشان دادن دید همه سو نگر و کامل دانشمندان این رشته در باب موضوع مطرح شده می باشد که ممکن است قسمت اعظم آن از دید متخصصین امروزی پنهان بوده یا اهمیت توجه نداشته باشد.

داروهاي تك و ساده در تقويت غريزه جنسي

انواع بزرهاي تقويت كننده عبارتند از : بزر شلغم، بزركلم، بزرگياه گزنه، بزرلوبيا گرگي، بزر ترتيزك آبي، بزر هويج و بزر پونه كاشتني  كه منظورم از پونه كاشتني نعناع است  بزرمارچوبه،بزرترب،بزريونجه،بزرخربزه، بزر كرفس، بزر كرفس كوهي، كراوِيا، فلفل سفيد، فلفل سياه، فلفل دراز، هل بوا، كنجد، بزر كتان، بزرشاهي، ثمر بان، روغن ثمر بان، ثمر گياه چشم خروس، كنگرد آنه، بزرشَنبليله و بويژه اگر بزرشَنبليله را با عسل بپزند و خشك كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:7 توسط مینا| |

                                        هو الشافی 

باید توجه داشت که، منظور از مطرح کردن این باب، دقیقا درمان با همین داروها نبوده ، بلکه با نظر صاحبنظران این رشته از داروهای جایگزین ویا داروهایی در طب کلاسیک، ممکن است درمان صورت گرفته و یا نیاز به یک سری آزمایشاتی جهت کامل نمودن اطلاعات پزشک باشد، بلکه منظور نشان دادن دید همه سو نگر و کامل دانشمندان این رشته در باب موضوع مطرح شده می باشد که ممکن است قسمت اعظم آن از دید متخصصین امروزی پنهان بوده یا اهمیت توجه نداشته باشد.

درمان ناتواني جنسي

اگر در معاينه تشخيص دادي كه دليل اخلال در كار ابزار جِماع و كاهش نيروي جنسي ، در اندامان رئيسي نهفته است، بايد به درمان آن ها بپردازي

  اگر سبب سرمازدگي و سرد مزاجي آن ها است  كه اكثراً از سرد مزاجي است 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:56 توسط مینا| |

                 كاهش نيروي جنسي

كاهش نيروي جنسي سبب ها و احتمالاتي دارد كه از قرار زيرند :

1- سبب از خود ذكر است.

2- سبب در اندامان و ابزار آب پشت است.

3- سبب در اندامان بالامرتبه و رئيسه و نزديكيهاي آن ها است.

4- سبب محتمل است در اندامان واقع در ميانه راه بين اندامان رئيسه و ابزار عمل جماع باشد.

5- ممكن است سبب ناشي از همسايگي ابزار جِماع با اندامان ديگر باشد.

6- ممكن است سبب كمي باد در قسمت هاي پاييني بدن، يا كمي باد در سراسر بدن انسان باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه نهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:5 توسط مینا| |

  زيان هاي جماع

جماع اگر فوايدش را ذكر كرديم بايد بداني كه زيان هايي ممكن است در برداشته باشد، كه دارد . تيغي است دولبه  گوهر غذايي كه از هفت خوان يا بهتر بگوييم چهار مرحله هضم گذشته و به غايت لطيف شده و بسيار براي بدن ارزشمند است، از اثر جماع بدن را ترك مي كند و از اثر اين پاك سازي بدن به حالتي از ناتواني در مي آيد كه از اثر پاك سازي هاي ديگر، ناتواني به اين شدت بر بدن چيره نمي شود . نه فقط گوهر غذايي لطيف است كه باجماع از بدن بيرون مي رود، بلكه روان هم پا به پاي گوهر لطيف غذايي براي لذت ديدن ولذت بخشيدن بيرون مي رود . از اين است كه كساني بيشتر از جماع لذت مي برند كه از غير خودشان لاغرترند و بيشتر با ناتواني دست به گريبانند. .


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 23:10 توسط مینا| |

 فوايد جِماع  

اگر جماع در وقت وهنگام مناسب و به طورصحيح انجام گيرد، بهره هايي براي انسان در بر دارد كه شرحش چنين است : از اثر جماع زايده هايي در بدن پاك سازي مي شود و بدن اززايده ها خشك مي شود ، زيرابدن از اثر جماع بيشتر آماده باليدن ونمو مي گردد . جماع درست به آن مي ماند كه چيزي، غذاي بايسته بدن را از بدن مي ربايد، طبيعت براي تلافي ماده غصب شده از بدن به حركت در مي آيد و شديد حركت مي كند، كه اين حركت تاثير قوي بر بدن مي گذارد و اين تاثير گذاشتن درنشاط ونمو بدن مددكار است . جماع افكارچيره بر انسان را دفع مي كند، انسان راپردل وشجيع مي سازد، خشم به افراط را فرو مي نشاند و به انسان وقارمي دهد. جماع از آنجا كه به انسان نشاط مي بخشد و دود ناشي از آب پشت را  كه در اطراف و مغز جمع مي شود پراكنده مي سازد، در بيماري ماليخوليا و بسياري از بيماري هاي سودايي به انسان بهره مي رساند.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 22:45 توسط مینا| |

 تدبير جماع:

ببايد دانست كه جماع نوعي است از استفراغ هاي طبيعي و از جمله سبب هائي(علت  ها )است كه هرگه كه چنداني اتفاق افتد كه بايد، و چنانكه بايد، و آنوقت كه بايد، تندرستي باشد ، و هرگاه كه خلاف اين بود، سبب بيماري شود از بهر آنكه هرگاه كه اوعيه مني پر شود، طبيعت محتاج شود به دفع آن . اگر كار كرده شود، ئاستفراغ طبيعي باشد ، مردم سبكي و نشاط يابد و انديشه ها بدو وسواس و قوت عشق بدان زايل شود . و اگر اين استفراغ، اتفاق نيفتد، اندر همه تن، اندكي گراني پديد آيد ، و باشد كه " مني" اندر جاي خويش گرم شود، و بخار آن بدل برآيد و بدان سبب تبها تولد كند ، و باشد كه بخار آن به دماغ بر شود، " وسواس" و " ماليخوليا" و " تيرگي چشم" و " خفقان" و " سرگشتن" پديدآيد.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 15:46 توسط مینا| |

نشاني ها و درمان انواع سوء مزاج معده

نشاني هاي سوء مزاج تر معده

سوء مزاج تر معده نشاني هاي دارد كه از اين قرارند :

1-  تشنگي كم.

2 -نفرت بيمار از غذاهاي رطوبي و آزار ديدن از آن.

3-از كم غذا خوردن آسوده تر است.

4-غذاي خشك را از سايرغذاها بيشتر دوست دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 19:17 توسط مینا| |

نشاني ها و درمان انواع سوء مزاج معده

نشاني هاي سوء مزاج خشك معده

اگر كسي معده اش به سوء مزاج خشك مبتلاست، چند نشانهاي هست كه مي توان از آن ها بر حال معده آگاه شوي :

1-  تشنگي زياد دارنده معده.

2-  خشك شدن زبان كه بسيار از حدمعمولي خشك تر است، مشروط بر اين كه با نشاني هايي كه قبلاً در اين باره شرح داده ايم مطابقت كند.

3-لاغر شدن و پژمردن بدن بيش از آن كه قبلاً وجود داشته است.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 19:6 توسط مینا| |

نشاني ها و درمان انواع سوء مزاج معده

نشاني هاي سوء مزاج سرد معده

نشاني هايي براي شناسايي سوء مزاج سرد معده هست كه از قرار زيرند :

1-غذاي داخل معده، در تغيير يافتن سست است و به كندي تغيير مي يابد و به حالتي در مي آيد كه اولا ديرتر از حال طبيعي به معده مي رسد و ثانيابعد از قرار گرفتن در معده پس از مدتي كم به وسيله قَي از راه دهان بيرون آيدومي بيني كه خوراك چندان تغيير نكرده است كه به حساب آيد . اگر سوء مزاج سرد معده بسيار شدت يابد، خوراك برآورده از راه قَي كردن همان است كه قبل از رس يدن به معده بوده است و دست نخورده برگشته است، نه تغيير رنگ داده و نه از پختگي ورسيدن در معده نشاني دارد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 18:58 توسط مینا| |

 نشاني ها و درمان انواع سوء مزاج معده

نشاني هاي متعدد از سوء مزاج گرم معده خبر مي دهند.

1-   تشنگي: تشنگي در حالي نشاني از سوء مزاج گرم معده دارد كه سوء مزاج گرم معده به آن شدت نرسيده باشد كه مايه نابودشدن نيروي بيمارگشته باشد.

2-آروغ دودي

3-آب دهان كه بوي گوشت و عرق بدهد.

4-دارنده معده از سرد و سردي بخش ها بياسايد و بهره بيند.

5-سوختن غذاي لطيف در معده، نوع غذايي كه اگر معده مزاج طبيعي داشت در معده نمي سوخت.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 18:42 توسط مینا| |

 معده و بیماریهای آن از دیدگاه ابو علی سینا 

آروغ  :

مي توانيم از نوعيت آروغ بر حال معده آگاه شويم، كه چندين نوع دارد :

 1-  آروغ ترش.

 2- آروغ بدبو.

 3-  آروغ دودي.

 4- آروغ زنگاري.

5- آروغ كه بوي گوشت گنديده بدهد.

6-  آروغ كه بوي گل ولاي سياه از آن به مشام برسد.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:36 توسط مینا| |

Design By : Night Melody